Πατούλης: Στην επιστράτευση εμείς απαντάμε με συστράτευση