φωτιά πυρκαγιά
Φωτογραφία Αρχείου

Πάτρα: Φωτιά κοντά σε σπίτια - Επί ποδός η Πυροσβεστική