χέρια διαβάζουν τυφλό σύστημα γραφής

Πάτρα: Μαθητές Λυκείου δημιούργησαν συσκευή για τους τυφλούς μαθητές