Περισσότερα ατομικά αιτήματα προς τον ΕΟΠΥΥ διεκπεραιώνονται ψηφιακά