Πέτρος Γεωργαρίου: To ανάγλυφο με την “αναπαράσταση της ορκωμοσίας των Μανιατών”