ΠΙΣ: Η στάση του υπουργείου Υγείας οδήγησε σε αδιέξοδο