Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.) αποτελεί έναν ιδιωτικό, αμιγώς ελληνικό οργανισμό διεθνούς εμβέλειας, ο οποίος δραστηριοποιείται :

 • στην διαχείριση του επείγοντος, όπως είναι οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, τα ατυχήματα, οι κρίσεις και οι καταστροφές
 • στην συμβουλευτική και καθοδήγηση για την ανάπτυξη και επιχειρησιακή συνέχεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων
 • στην εκτίμηση και άρση της επικινδυνότητας σε ανθρώπινες δραστηριότητες μαζικής συμμετοχής
 • στην εκπαίδευση και επιμόρφωση κρατικών λειτουργών, επαγγελματιών, εθελοντών και πολιτών, και στην πιστοποίησή τους
 • στην παροχή πρώτων βοηθειών, υγειονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, υπηρεσιών διαχείρισης καταυλισμών προσφύγων, υπηρεσιών διαχείρισης ανθρωπιστικής βοήθειας
 • στην πρόληψη ατυχημάτων και στην πρόληψη εκδήλωσης κινδύνων
 • στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάκαμψη των επιχειρήσεων έπειτα από κρίση ή καταστροφή
 • στην καινοτομία και τεχνολογία για την έρευνα και διάσωση, για την μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων, για την αντιμετώπιση των καταστροφών
 • την λειτουργία τράπεζας δεδομένων φυσικών και νομικών προσώπων και στην και διασύνδεσή τους για την αποτελεσματική άμεση επέμβαση στην έκτακτη ανάγκη
 • στην υποστήριξη του έργου των εντεταλμένων κρατικών υπηρεσιών και διεθνών οργανισμών

Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

Με το κύρος και την αξιοπιστία που διακρίνει την διοίκηση και την εταιρική διακυβέρνηση του Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ., με την συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και την αφοσίωση που διακρίνει τις υπηρεσίες και το έργο του και με την προσήλωσή του στα διεθνή πρότυπα, πριν λίγες ημέρες επετεύχθη μια επιπλέον διεθνής διάκριση από τον αμερικάνικο διεθνή οργανισμό Committee for Tactical Emergency Casualty Care, C-TECC, ο οποίος αναγνώρισε το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών ως Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Συνεργάτη στην Ελλάδα παραχωρώντας του το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου του στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός Committee for Tactical Emergency Casualty Care με έδρα στην Αμερική, ιδρύθηκε για να επιταχύνει την κατάλληλη μετάβαση της στρατιωτικής ιατρικής αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών από το πεδίο της μάχης στην αντίστοιχη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο πολιτικό περιβάλλον σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου – κρίσεων, λόγου χάρη, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κλπ ώστε να αποφευχθούν οι αιτίες θανάτου το μέγιστο δυνατόν τόσο στους πρώτους ανταποκριτές συμπεριλαμβανομένων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού επειγόντων περιστατικών, πληρωμάτωνασθενοφόρων, δυνάμεων αστυνομίας, πυροσβεστικής, συνοριοφυλάκων, ιδιωτικών φρουρών φύλαξης, κ.α. όσο και στους πολίτες.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, υπογράφοντας την συμφωνία συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής για την Τακτική Περίθαλψη Επειγόντων Περιστατικών / Committee for Tactical Emergency Casualty Care, όσον αφορά στην εναρμόνιση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων που απευθύνονται πρωτίστως σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες υψηλού κινδύνου, πρώτης ανταπόκρισης, ανέλαβε την ευθύνη της προώθησης στην εκπαίδευση και της εκτέλεσης στο πεδίο ενός μη στρατιωτικού επιχειρησιακού ιατρικού προτύπου το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα και εμπειρίες από τον στρατό στο πολιτικό περιβάλλον.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών μέσα από τα προγράμματα του και συνεργαζόμενο με ηγετικές προσωπικότητες και οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας, που έχουν αποδείξει ότι η παρουσία τους προάγει την ασφάλεια και την προστασία πολιτών, κοινωνιών, θεσμών και οργανισμών, χτίζει μια πιο ανθεκτική κοινωνία έναντι των καταστροφών.

Στα πλαίσια της επιχειρησιακής και επιστημονικής αριστείας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στους τομείς προ-νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών, από τον Διαπιστευμένο Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης Business Quality Certification (BQC) που εξέδωσε το υπ’ αριθμόν 100CN20042GR1224 πιστοποιητικό. Επιπλέον, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά μας προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται στους τομείς της ασφάλειας, της προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, της διαχείρισης κρίσεων, της αντιμετώπισης καταστροφών και του εθελοντισμού, είναι πιστοποιημένα και από τον Βρετανικό Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Gatehouse Awards,
διαπιστευμένο από το OFQUAL.

Σήμερα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ.) αποτελεί διεθνές μέλος / διεθνή συνεργάτη, των οργανισμών :

 • British Safety Council για την χρηστή διαχείριση της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος στην εργασία,
 • Association of Healthcare Trainers για την συμμόρφωση στον ενιαίο κώδικα δεοντολογίας των παρόχων κατάρτισης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης,
 • Social Value International για την δικαιοσύνη στην κατανομή πόρων, την κοινωνική ισότητα και ευημερία και την εξάλειψη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης,
 • Euro-Mediterranean Institute for Quality and Safety in Health Services για την εγκαθίδρυση ενός διεθνούς δικτύου για την βελτίωση της αξίας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και
 • European Institute for Local Development για την παροχή καινοτόμων εργαλείων για την βιωσιμότητα των περιφερειών της Ευρώπης και την διατήρηση της διεθνούς συνεργασίας, δικτύωσης, προόδου και ανάπτυξης, στ) Committee for Tactical Emergency Casualty Care για την μετάβαση από το στρατιωτικό στο πολιτικό περιβάλλον των βέλτιστων πρακτικών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και τραυματισμών σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων βαριών αιμορραγικών και βαλλιστικών τραυμάτων και τραυμάτων από έκρηξη.

 

www.hellenicinstitute.gr

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως