{ Μουσική }

Πλήρωση κενής θέσης στα κοντραμπάσα της ΚΟΘ

 

Κατηγορίες: Μουσικά νέα

Πλήρωση κενής θέσης στα κοντραμπάσα της ΚΟΘΥποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο διαγωνισμό πλήρωσης μίας κενής οργανικής θέσης στα κοντραμπάσα της ΚΟΘ

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο διαγωνισμό πλήρωσης μίας κενής οργανικής θέσης στα κοντραμπάσα της ΚΟΘ

Σας ανακοινώνουμε ότι η Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τον Διαγωνισμό πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 5ης Κατηγορίας Μουσικού (Tutti) στα κοντραμπάσα
αρχίζει 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα
και
λήγει 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη

(όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες θέλουν να στείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσής τους να είναι μέχρι
και τις 22/09/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου),
όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες υποβάλουν στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η υποβολή να γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 7:00-15:00)

Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/φια υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του/της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού/αυτής.

Οι υποψήφιοι/φιες θα πρέπει να καταθέσουν:
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (με την αίτηση).

Κατεβάστε την αίτηση από την ιστοσελίδα της ΚΟΘ
https://www.tsso.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&hearingid=174396

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ