Χρήματα

Πληρώνονται οι δικαιούχοι της Επιστρεπτέας 5 και 6 και οι ιδιοκτήτες για τα ενοικια