Ποιες δαπάνες μειώνουν το φόρο

Εννιά δρόμοι μπορούν να οδηγήσουν σε φορολογικές ελαφρύνσεις χιλιάδες φορολογουμένους, οι οποίοι αυτές τις μέρες βρίσκονται αντιμέτωποι με την εφορία.
 
Η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών για μια σειρά από δαπάνες που βαρύνουν τα νοικοκυριά μπορεί να μειώσει το φόρο που θα κληθούν τελικά να πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Μπορεί οι ελαφρύνσεις αυτές να είναι «ψαλιδισμένες» σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητες.

Οι δαπάνες αυτές κωδικοποιούνται ως ακολούθως:

1. ΕΝΟΙΚΙΟΥ. Ποσοστό 10% της δαπάνης ενοικίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, μειώνει το συνολικό φόρο. Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται μόνον όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στη δήλωση φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή. Οσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από το ύψος του, δε δικαιούνται την έκπτωση αυτή. Ομοίως, δε δικαιούνται τη μείωση οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία, δικαίωμα οίκησης) εξολοκλήρου σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το ίδιο ισχύει κι όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στο φορολογούμενο και τη σύζυγό του είτε στο φορολογούμενο και τα τέκνα που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια, μειώνει το συνολικό φόρο. Το ποσό της δαπάνης μειώνει το φόρο μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη).

3. ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ μειώνει το συνολικό φόρο.

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής μειώνει το συνολικό φόρο. Απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κ.λπ. καταβολή των εισφορών.

5. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. Ποσοστό 10% των δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη αφαιρείται από το συνολικό φόρο. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ για τον κάθε φορολογούμενο.

6. ΔΩΡΕΩΝ. Ποσοστό 10% αυτών των δαπανών μειώνει το φόρο. Η μείωση αυτή γίνεται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού εισοδήματος.

7. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ. Διευκρινίζεται ότι οι τόκοι μειώνουν το συνολικό φόρο κατά ποσοστό 10% αυτών, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.

8. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Ποσοστό 10% του ποσού της διατροφής εκπίπτει από το φόρο, το ποσό δε αυτής της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

9. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Ποσοστό 10% της δαπάνης για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου αφαιρείται από το φόρο και το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Για να είναι δυνατή η πιο πάνω φορολογική έκπτωση, θα πρέπει να χορηγείται, από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βεβαίωση δαπανών.

Πηγή Αγγελιοφόρος

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως