Ποιες είναι οι 30 εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές για τα 10 εκατ. self-tests