Ανοιχτο βιβλίο με τα μεσαία φύλλα να σχηματίζουν μια καρδιά

ΟΑΕΔ: Επιταγές για αγορά βιβλίων 2022 σε ανέργους