Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαΐου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα 

Αύριο γιορτάζουν Ειρηναίος, Ειρηναία, Ειρήνη, Ειρήνα, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνγκω, Ρένια, Εφραίμ, Ευφραίμ, Ευφραίμιος, Ευφραίμης, Ευφραιμάκης, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα 
 

Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε…