Ποιοι και για ποιους λόγους δεν παίρνουν σοβαρά τον κίνδυνο της Covid-19