{ Διαγωνισμοί }

Ποιοι κερδίζουν προσκλήσεις - για την συναυλία XatziFrageta the Band στο Fix Factory of sound

Οι προσκλήσεις είναι διπλές


Κατηγορίες: Νικητές διαγωνισμών cityportal

Ποιοι κερδίζουν προσκλήσεις - για την συναυλία XatziFrageta the Band στο Fix Factory of sound
ΔωρεάνΠοιοι κερδίζουν από μία διπλή δωρεάν πρόσκληση για την συναυλία του Σαββατου 7 Δεκεμβρίου  XatziFrageta the Band στο Fix Factory of sound. 
(Προσοχή η συναυλία είναι ήδη soldout  και δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στην είσοδο - πέρα από τις διπλές προσκλήσεις που κερδίζουν οι νικητές)
......................................................................
κυπριώτης  αιμίλιος   -   6973749...
δεβριάδης  ευθύμης  -   6998138...
Κοτσαμπασέρη  Κωνσταντίνα     -   6977694...
μανασής  ορέστης     -   6993944...
χατζίκος  φίλιππος     -   6944325...
.................................................................
 
- Οι προσκλήσεις είναι διπλές
- Τα ονόματα των νικητών θα βρίσκονται στην λίστα της εισόδου. Οι νικητές  θα ενημερώσουν ότι έχουν κερδίσει μια πρόσκληση από το www.cityportal.gr. 
- Θα πρέπει να έχουν μαζί τους μια ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους για να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ