Πολύωρη διακοπή νερού  σήμερα 31 Μαϊου στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Πολύωρη διακοπή νερού σήμερα 31 Μαϊου στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Λόγω εργασιών αποκατάστασης διαρροής αγωγού

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την 
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 από τις  09:00 π.μ έως τις  15:00 μ.μ  θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης διαρροής αγωγού Φ500 mm   στην οδό  3ης  Σεπτεμβρίου 41 , του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.
 
Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς  Παπανδρέου Ανδρέα , Λεωφόρος Καραμανλή Κων/νου , Διαλογής, Μοναστηρίου   ,   Κατσαντώνη   ,   Πολυτεχνείου   του   Δήμου   Κορδελιού-Ευόσμου   και   στις παρακείμενες σε αυτές οδούς καθώς και σε όλη την περιοχή του Κορδελιού.
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής
λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και  θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό
ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.