Η Πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη

Πρέσβης ΗΠΑ Τσούνης: Η πλατεία Ελευθερίας δεν μπορεί να είναι πάρκινγκ