{ Τελευταία νέα }

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Ανοίγει σήμερα 3/8 η πλατφόρμα


Κατηγορίες: Οικονομία

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Ανοίγει σήμερα 3/8 η πλατφόρμαΠρόγραμμα «Γέφυρα»: Ανοίγει σήμερα 3/8 η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου εντός του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δανειοληπτών και οι σχετικές πληρωμές να ξεκινήσουν τον ίδιο μήνα.Το πρόγραμμα είναι διάρκειας εννέα μηνών και δεν αφορά μόνο «κόκκινα» δάνεια ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, αλλά και συνεπείς δανειολήπτες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους που έχουν πληγεί, ανέργους που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελευθέρους επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα με μείωση μηνιαίου μισθού, επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της επαγγελματική δραστηριότητα (μείωση του ΦΠΑ άνω του 20%), δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Η διαδικασία της αίτησης έχει σχεδιαστεί να είναι απλή μέσω της πλατφόρμας στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr/ με τους κωδικούς του Taxisnet, όπου θα δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία καθώς και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που κατοικούν σε αυτή.

Η πλατφόρμα του προγράμματος «Γέφυρα» θα παρουσιαστεί στις 10:30 από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση.

 

Τι προβλέπεται για εξυπηρετούμενα δάνεια
 
Σε εξυπηρετούμενα δάνεια, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο.
 
Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη της επιδότησης, είναι:
 
    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ,
    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα,
    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ,
    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ,
    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.
 
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ.
Τι προβλέπεται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια
 
Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο.
 
Οι προϋποθέσεις είναι:
 
    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ,
    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ανά τράπεζα,
    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ,
    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ,
    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
 
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ.
Τι προβλέπεται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταγγελθεί
 
Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, παρέχεται επιδότηση με σκοπό να αποτραπεί ο πλειστηριασμός, δηλαδή επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, 50% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο.
 
Οι προϋποθέσεις είναι:
 
    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ,
    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα,
    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ,
    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ,
    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.
 
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ.

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ