Πρόγραμμα κινηματογράφων Θεσσαλονίκης 1 – 7 Σεπτεμβρίου