Πρόγραμμα κινηματογράφων Θεσσαλονίκης 8-14 Σεπτεμβρίου