Προς ακύρωση το μέτρο των αποδείξεων για τις φετινές δηλώσεις