Μαρία Κάλας

Προσκλήσεις: Γκαλά Μαρία Κάλλας στο Μέγαρο Μουσικής