Ψηφίζεται άμεσα η διάταξη για την επαγγελματική ισοδυναμία κολεγίων - ξένων πανεπιστημίων από τρίτες χώρες

Ψηφίζεται άμεσα η διάταξη για την επαγγελματική ισοδυναμία κολεγίων - ξένων πανεπιστημίων από τρίτες χώρες

 
Τη δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών – μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών επαναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας.
 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εισαχθούν τις επόμενες ημέρες προς συζήτηση στη Βουλή, ώστε να ψηφιστούν εντός της επόμενης εβδομάδας.
 
Επίσης, διατηρείται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/10 και ισχύει. Επίσης, διευκολύνεται διαδικαστικά η διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων.
 
Πηγές του υπουργείου Παιδείας σημειώνουν «ότι οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται από τη σημερινή λειτουργία του ΣΑΕΠ, θέτουν ζητήματα συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη – μέλη από το ενωσιακό δίκαιο».
 
Σημειώνεται πάντως ότι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων έχει ήδη καταργηθεί από την περασμένη Άνοιξη και έχει αντικατασταθεί από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) για τα πτυχία από ευρωπαϊκά ΑΕΙ.
 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου φορέα που θα αναλάβει τις διαδικασίες ισοδυναμίας, ενώ δεν αποκλείεται να συμμετέχουν και φορείς περισσότεροι του ενός.
 
Πηγή alfavita.gr