Πώς θα οριστούν οι σημαιοφόροι για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου - επείγουσα εγκύκλιο που έστειλε το υπουργείο Παιδείας

Πώς θα οριστούν οι σημαιοφόροι για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου - επείγουσα εγκύκλιο που έστειλε το υπουργείο Παιδείας

Με μια εγκύκλιο που έστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της χώρας να μην διεξάγουν ψηφοφορία για την ανάδειξη των σημαιοφόρων για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.   

Το Υπουργείο ενημερώνει πως το θεσμικό πλαίσιο θα αλλάξει και ο σημαιοφόρος θα βγαίνει με βάση την επίδοσής του στα μαθήματα και όχι με κλήρωση Έως ότου ψηφιστεί η νέα διάταξη εντός των επόμενων ημερών που θα προβλέπει την κατάργηση της κλήρωσης για τη σημαία στο δημοτικό, το υπουργείο Παιδείας καλεί τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μην προβούν σε καμία επιλογή σημαιοφόρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ΠΔ79/17 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017)