31.1 C
Thessaloniki
32 C
Athens

Ρωγμές παντού στον οικισμό της Στρατονίκης στη Χαλκιδική.

Ο Δήμος Αριστοτέλη & οι ενέργειες επίλυσης για το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή

Στο φλέγον ζήτημα των ρωγματώσεων στον οικισμό της Στρατονίκης, που ταλανίζει την περιοχή ήδη από το 2008, έκανε επίσημη αναφορά ο Δήμος Αριστοτέλη με επιστολή του στα μέσα, προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους για την πορεία ενεργειών του Δήμου καθώς και για τα επόμενα βήματα προς την οριστική επίλυση του σημαντικού αυτου προβλήματος. 
 
Συγκεκριμένα στην επιστολή του Δήμου Αριστοτέλη αναφέρονται τα εξής.
 
Tο ζήτημα των ρωγματώσεων στον οικισμό της Στρατονίκης, που ταλανίζει την περιοχή
ήδη από το 2008, κάθε άλλο παρά για λεκτικά πυροτεχνήματα, προπαγάνδα και μικροπολιτική εκμετάλλευση προσφέρεται. Με αφορμή και την πρόσφατα ληφθείσα έκθεση του ΙΓΜΕ για τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο προσεχές διάστημα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε επίσημα τους κατοίκους της Στρατονίκης για την πορεία των ενεργειών του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και για τα επόμενα βήματα προς την οριστική επίλυση του.
 
Η παρούσα Δημοτική αρχή από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2014, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, επιμονή και στρατηγική, σχεδίασε ένα πλάνο ενεργειών για την οριστική αντιμετώπιση του ακανθώδους αυτού προβλήματος. Από  τις  πιο  καθοριστικές πρωτοβουλίες της  παρούσας  Δημοτικής Αρχής, ήταν η απόφαση που πήρε να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους Δημόσιους Οργανισμούς, με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να καταγραφεί με επιστημονική αντικειμενικότητα η εξέλιξη του φαινομένου των ρωγματώσεων στον οικισμό, να προσδιοριστούν τα αίτια και να προταθούν λύσεις για την ασφάλεια των κατασκευών και των κατοίκων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα ήταν η ατομική καταγραφή σε καρτέλες και η αξιολόγηση, ενός ικανού δείγματος κτισμάτων του οικισμού, που έχουν πληγεί από το φαινόμενο των ρωγματώσεων. Σημειώνεται ότι η  καταγραφή  έγινε  απότην πλέον εξειδικευμένη Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σε θέματα ασφάλειας κατασκευών, κατόπιν επίδρασης γεωλογικών φαινομένων (ΥΑΣΒΕ), ύστερα από πρόσκληση των ίδιων των ιδιοκτητών, που είτε κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις στο Δήμο, είτε ζήτησαν οι ίδιοι από τα συνεργεία που επισκέφτηκαν τον οικισμό να καταγραφεί και το δικό τους ακίνητο. 
 
Σε συνέχεια της επίγειας καταγραφής, το δεύτερο πολύ σημαντικό βήμα ήταν η εκπόνηση, κατόπιν αιτήματος του Δήμου από εξειδικευμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΙΓΜΕ), γεωλογικής έρευνας – προμελέτης του υπεδάφους του οικισμού. Σύμφωνα με την προμελέτη αυτή, που έχει ήδη παραδοθεί στον Δήμο Αριστοτέλη προκύπτει ότι το φαινόμενο των ρωγματώσεων είναι σε εξέλιξη από το 2008 και ολοένα επιδεινώνεται.
Προκειμένου δε, να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας απαιτείται άμεσα να βρεθεί η χρηματοδότηση και να δοθεί η εντολή στο ΙΓΜΕ να προχωρήσει σε στοχευμένες μετρήσεις σε κατάλληλες θέσεις εντός του οικισμού. 
 
Επιπλέον να αναφέρουμε και την υποχρέωση της εκμεταλλεύτριας εταιρίας, η οποία σύμφωνα με το με αριθμό ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.6/175214/1235/17-05-2017 έγγραφο της ΔΜΕΒΟ, ανεξάρτητα αν ευθύνεται ή όχι για τη διαμορφωθείσα κατάσταση – και με δεδομένη τη συνέχιση των εργασιών και σήμερα – έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών για το έργο και τους εργαζόμενους σε αυτό αλλά και του περιβάλλοντος χώρου.  
 
Με τα όσα παραπάνω λεπτομερώς αναλύουμε φαίνεται ότι μετά και από όλες τις σχεδιασμένες ενέργειες από τη πλευρά του Δήμου ότι βαδίζουμε στην κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης αυτού του τόσου σοβαρού ζητήματος που ταλανίζει τον οικισμό της Στρατονίκης τα τελευταία 10 χρόνια.  Εμφατικά να επαναλάβουμε ότι στην εξέλιξη των δράσεων και των ενεργειών την πολύ σημαντική επιτυχία της μελέτης του ΥΑΣΒΕ με την οποία έχουμε για πρώτη φορά από το 2008 που εμφανίστηκε το φαινόμενο ατομική καταγραφή των περιουσιών που έχουν πληγεί και όχι γενικές και αόριστες αναφορές που να μιλάνε για το πρόβλημα αλλά να μην καταδεικνύουν ούτε το μέγεθός του και ούτε διασφαλίζουν τους κατοίκους ατομικά.   
 
Επιπλέον η προαναφερθείσα προμελέτη που ολοκληρώθηκε από το ΙΓΜΕ δημιουργεί το πλαίσιο για το τελικό βήμα που είναι η πραγματοποίηση όλων εκείνων των ενδεδειγμένων ενεργειών που απαιτούνται τόσο για την ανάλυση του φαινομένου όσο και για τα μέτρα προστασίας και επίλυσης που απαιτούνται.  
 
Σε κάθε περίπτωση συναισθανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης δηλώνουμε ότι ο Δήμος με όλη τη δύναμη και τη δυναμική της θεσμικής του υπόστασης θα ολοκληρώσει τις πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για να δοθεί  άμεση λύση μέσα στο Φθινόπωρο στο θέμα της αρχικής χρηματοδότησης της μελέτης  και σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ να διασφαλίσει την άμεση έναρξη της υλοποίησής της.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους τους δημότες μας να σταθούν αρωγοί και συμπαραστάτες στο έργο των Δημόσιων Οργανισμών, ώστε να δοθούν καθαρές και μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα του οικισμού, που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο των ρωγματώσεων και να αγνοήσουν τυχόν παρελκυστικές τακτικές, που μόνο στόχο έχουν τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και την μικροπολιτική διαχείριση ενός ζωτικότατου, για την Τοπική Κοινότητα, θέματος. Ταυτόχρονα, καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της απαιτούμενης μελέτης που θα καθορίσει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια κατοίκων και κατασκευών του οικισμού. 
 
Τέλος, τονίζουμε την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των αρμοδίων Δημοσίων Φορέων για την άμεση υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών, πριν οι συνέπειες του φαινομένου αποβούν οδυνηρές για την ασφάλεια των κατασκευών, των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού.    
  
Το ιστορικό των ενεργειών για τα προβλήματα ρωγματώσεων στη Στρατονίκη
 
Οι έγγραφες καταγγελίες δημοτών προς το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου
Αριστοτέλη για το συγκεκριμένο φαινόμενο ξεκινούν από το 2011, καταγγέλλοντας
προβλήματα ρωγματώσεων σε οικίες της Στρατονίκης, με κύρια διαστήματα εμφάνισης τον
Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2008 και Φεβρουάριο-Μάρτιο 2010. Οι καταγγελίες συνεχίζουν να
εμφανίζονται και ανώνυμα στα μέσα του 2013.
 
Τον Ιανουάριο του 2014, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κάνει αυτοψία στον
οικισμό και παρατηρεί: «Ρηγματώσεις στους δρόμους, χωρίς κατακόρυφη μετατόπιση του
εδάφους και ρηγματώσεις σε κτίρια, ορατές στα επιχρίσματα, στα κλιμακοστάσια και
εξωτερικές σκάλες».
 
Τον Φεβρουάριο του 2014, έγινε αυτοψία από το ΙΓΜΕ και την ΕΠΙΤΗΡΩ στον
οικισμό, το πρακτικό της οποίας κοινοποιήθηκε μόλις στις 13-01-2015 στη νέα Δημοτική
Αρχή και σύμφωνα με το οποίο έγιναν προτάσεις για λεπτομερή χαρτογράφηση του
φαινομένου στον οικισμό, με έμφαση σε ποσοτικά δεδομένα, έλεγχο της συσχέτισης
μεταξύ εκρήξεων και ρωγματώσεων και για αποκατάσταση και πύκνωση των «μαρτύρων»
(για τη μέτρηση της εξέλιξης του φαινομένου).
 
Τον Δεκέμβριο του 2014, κατόπιν έγγραφης εντολής της νέας Δημοτικής Αρχής, το
Τμήμα Πολεοδομίας και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη προέβησαν σε νέα
αυτοψία στον οικισμό, καταγράφοντας αφενός μαρτυρίες κατοίκων για καθημερινές
υπόγειες εκρήξεις, στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών, οι οποίες διενεργούνταν τρείς φορές
την ημέρα και αφετέρου «επάλληλες εξάρσεις και βυθίσεις του εδάφους σε πλατείες και
δρόμους, δημιουργώντας κυματισμούς σε άλλοτε επίπεδες επιφάνειες».
 
Το Μάρτιο του 2015, ο Δήμος προσπαθώντας να διερευνήσει τις συμβατικές
υποχρεώσεις της Μεταλλευτικής Εταιρείας καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται
να προβεί, προς υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, έστειλε σχετικό έγγραφο προς την
Μεταλλευτική Εταιρεία, το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ.
 
Τον Απρίλιο του 2015 σε εφαρμογή της προεκλογικής δέσμευσης της νέας
Δημοτικής Αρχής ψηφίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο προγραμματική σύμβαση με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση μελέτης καταγραφής του
φαινομένου των αιτιών και των προτεινόμενων ενεργειών για την ασφάλεια του οικισμού
και των κατοίκων την οποία όμως σύμβαση το Πανεπιστήμιο δηλώνει αδυναμία να την
υλοποιήσει λόγω της απότομης επιδείνωσης της Ελληνικής οικονομίας των capital controls
και της έλλειψης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
 
Στη φάση αυτή ο Δήμος βλέποντας την αδυναμία να υλοποιηθεί από ανεξάρτητο
φορέα αυτή η μελέτη πήρε την πρωτοβουλία να απευθυνθεί κεντρικά στο Υπουργείο και τις
συναρμόδιες Υπηρεσίες που διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και κατάλληλο
εξοπλισμό (ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ, Επιθεώρηση Μεταλλείων), προκειμένου να σχεδιαστεί μια
σοβαρή και υπεύθυνη μελέτη του φαινομένου, που θα εξηγεί τα αίτια και θα προτείνει
λύσεις για την ασφάλεια των κατασκευών και των κατοίκων.
 
Πράγματι, στις 30-03-2016, ο Δήμος έστειλε έγγραφο στο Γραφείο του κ. Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινοποίηση στην Επιθεώρηση Μεταλλείων, ζητώντας την
άμεση παρέμβασή τους στη διερεύνηση του θέματος. Ακολούθησε η από 04-04-2016
αυτοψία της Επιθεώρησης Μεταλλείων Β. Ελλάδος στον οικισμό και το από 12-05-2016,
έγγραφο της ανωτέρω Υπηρεσίας προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, κοινοποιούμενο στο
Δήμο, όπου διατυπώνεται για πρώτη φορά η παρατήρηση ότι το φαινόμενο
των ρωγματώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και φαίνεται να επιδεινώνεται. Στη συνέχεια,
στις 07-06-2016, ο Δήμος στέλνει εκ νέου επιστολή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
και το Υπουργείο ζητώντας την επίσπευση των ενεργειών.
 
Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συσκέψεις των
εμπλεκόμενων φορέων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2016, όπου συμφωνήθηκε να
διερευνηθούν τόσο τα αίτια, όσο και να προχωρήσουν άμεσα μελέτες από ανεξάρτητους
φορείς, που θα προτείνουν αιτιολογημένες προτάσεις επεμβάσεων για την ασφάλεια
των κατασκευών και του περιβάλλοντος χώρου. Ταυτόχρονα, τέθηκε για πρώτη φορά και
το θέμα των συμβατικών υποχρεώσεων της μεταλλευτικής εταιρείας στην αποκατάσταση
του δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού Στρατονίκης, δημόσιου – κοινόχρηστου και
ιδιωτικού (δρόμοι, πλατείες, ιδιοκτησίες).
 
Τον Αύγουστο του 2016, μετά την ολοκλήρωση των κοινών συσκέψεων, ο Δήμος
έστειλε εκ νέου έγγραφο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και σε
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ζητώντας την επίσπευση των ενεργειών αρμοδιότητάς
τους.
Μετά από τις παραπάνω συγκεκριμένες και ουσιαστικές ενέργειες και κατόπιν των
αιτημάτων που έστειλε α) ο Δήμος για συνδρομή στην καταγραφή ζημιών σε δημόσιες και
ιδιωτικές περιουσίες στην Τ.Κ. Στρατονίκης, λόγω φαινομένων ρωγματώσεων, προς την
Περιφέρεια Χαλκιδικής στις 03-02-2017, αλλά και β) της Περιφέρειας Χαλκιδικής προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜαΘρα, υπηρεσία ΥΑΣΒΕ την 08-03-2017, εξειδικευμένη ομάδα
μηχανικών της ΥΑΣΒΕ εγκαταστάθηκε τελικά στον οικισμό στις 19-04-2017 και
ολοκλήρωσε ένα τρίμηνο Πρόγραμμα αυτοψιών και καταγραφών.
 
Τα στοιχεία από τις επιτόπιες αυτοψίες της ΥΑΣΒΕ διαβιβάστηκαν στον Δήμο, ο
οποίος αφού τα κατηγοριοποίησε και τα αναπαρέστησε σε χάρτη, τα προώθησε στις 30-10-2017στο ΙΓΜΕ, με το αίτημα να εκπονήσει προκαταρκτική τεχνική – γεωλογική έρευνα, μεδικά του έξοδα, στο πλαίσιο της θεσμικής του λειτουργίας ως Τεχνικού Συμβούλου της
Πολιτείας.
 

 

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
few clouds
31.1 ° C
34.6 °
27.4 °
52 %
1.3kmh
20 %
Τρ
31 °
Τε
36 °
Πε
39 °
Πα
37 °
Σα
37 °