Υπογραφή μέτρων στήριξης για αστικά-υπεραστικά ΚΤΕΛ, τρένα και τουριστικά λεωφορεία

Σχέδια για την αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των παλιών ΚΤΕΛ