ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ISOMAT

Σε 3 χρόνια η ISOMAT δώρισε υλικά για επισκευή και βαφή 100 σχολείων