Πλοίο

Σε ιρανικό λιμάνι κατευθύνονται τα κατασχεμένα τάνκερ με ελληνική σημαία