Χρύσα Παπά

Σέρρα – Η Ψυχή του Πόντου | θεάτρο Αυλαία