Σέρρες: Το μουσείο των οχυρών Ρούπελ απέκτησε ένα εντυπωσιακό διόραμα από playmobil