Παιδιά καλοκαίρι

Σημαντικά ευρήματα από ελέγχους της ΕΑΔ σε κατασκηνώσεις

Κατασκηνώσεις σε όλη τη χώρα βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) με αντικείμενο τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας, της ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από κλιμάκια επιθεωρητών – ελεγκτών απο τη 1 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου σε 45 από τις συνολικά 110 κατασκηνώσεις που αδειοδοτήθηκαν.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν τα εξής: Εικοσιπέντε κατασκηνώσεις δεν ακολουθούσαν την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων ήτοι καταστραμμένες σίτες, μη σωστή αποθήκευση τροφίμων και λοιπών, μη τήρηση αρχείου θερμοκρασιών στα ψυγεία.

Είκοσι δεν είχαν επαρκή στελέχωση με τις προβλεπόμενες ειδικότητες προσωπικού.

Εννέα δεν είχαν αναπτύξει στο χώρο βραχείας νοσηλείας (αναρρωτήριο) το πλήθος των κλινών που υποχρεούταν βάσει των διατάξεων.

Δεκατρείς κατασκηνώσεις δεν διέθεταν πιστοποίηση εξοπλισμού γηπέδων και παιδικών χαρών

Επίσης, σε τουλάχιστον 12 κατασκηνώσεις δεν τηρούνταν αρχείο αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπευθύνων δηλώσεων των εργαζομένων τους κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

Σε οκτώ δεν είχε διενεργηθεί δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος της καταλληλόλητας του πόσιμου νερού του δικτύου .

Εικοσιέξι κατασκηνώσεις δεν τηρούσαν στον χώρο τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο.

Δώδεκα κατασκηνώσεις δεν είχαν προβεί α) στην έκδοση απόφασης ορισμού υπευθύνου προστασίας ανηλίκων και την κοινοποίηση αυτής στις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια, Ε.Κ.Κ.Α.), β) στην τήρηση αντιγράφων ποινικού μητρώου και υπεύθυνων δηλώσεων για το σύνολο του προσωπικού γ) στην αναγραφή σε εμφανές σημείο της κατασκήνωσης, του ονοματεπωνύμου του υπεύθυνου προστασίας ανηλίκων, δ)τήρηση σχετικού βιβλίου καταγραφής περιστατικών σχετικά με τα αναφερόμενα στις διατάξεις περί προστασίας ανηλίκων.

Τα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποιήθηκαν στο αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στις αρμόδιες Περιφέρειες, στους ελεγχόμενους φορείς και έγιναν βελτιωτικές προτάσεις/συστάσεις αντίστοιχα για όλα τα ανωτέρω.

Επιπροσθέτως έγιναν συστάσεις για πραγματοποίηση ασκήσεων εκκένωσης των κατασκηνώσεων κατά την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.


Ελλάδα | Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 | Φωτογραφία από το depositphotos.com

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως