{ Τελευταία νέα }

SMS για μετακινηση

 

Κατηγορίες: Lockdown

SMS για μετακινησηlockdown, ποιες μετακινήσεις επιτρέπονται με sms: μετακινηση πολιτων για εργασια, βόλτα, άθληση, υγείας, προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, δημόσιο, τράπεζες, παροχή βοήθειας, τελετές

Πως θα γίνονται οι μετακινήσεις με SMS σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή (πχ Αττική) μπει σε ολικό Lockdown

Πως θα γίνονται οι μετακινήσεις με SMS - ποιες επιτρέπονται

Για το διάστημα 05.00-21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις ΜΟΝΟ για τους παρακάτω λόγους:     
►  Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). [SMS στο 13033 και γράφουμε τον αριθμό 1 ονοματεπώνυμο διεύθυνση κατοικίας] 


►  Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. [SMS στο 13033 και γράφουμε τον αριθμό 2 ονοματεπώνυμο διεύθυνση κατοικίας]


► Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. [SMS στο 13033 και γράφουμε τον αριθμό 3 ονοματεπώνυμο διεύθυνση κατοικίας] 


► Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. Μεταφορά ανηλίκου από και προς σχολική μονάδα [SMS στο 13033 και γράφουμε τον αριθμό 4 ονοματεπώνυμο διεύθυνση κατοικίας] 


► Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, βαφτίσια, γάμο) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [SMS στο 13033 και γράφουμε τον αριθμό 5 ονοματεπώνυμο διεύθυνση κατοικίας]    


Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. Προσοχή η ατομική κινηση με κατοικίδιο ζώο επιτρέπεται και κατά το διάστημα 21:00 - 05:00  [SMS στο 13033 και γράφουμε τον αριθμό 6 ονοματεπώνυμο διεύθυνση κατοικίας]     


► Για το διάστημα 21:00-05:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις ΜΟΝΟ για λόγους εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS], υγείας [SMS στο 13033 και γράφουμε τον αριθμό 1]    Σημειώνεται επίσης ότι η μετάβαση ανήλικων τέκνων από και προς τις σχολικές μονάδες επιτρέπεται από έναν γονέα/κηδεμόνα με την αποστολή SMS – Επιλογή 4 και με πιστοποιητικό-βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου, στην οποία αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή-τριας. 
   

► Απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός των Περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών. Αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές αναστέλλονται προς το εξωτερικό, ενώ επιτρέπονται μόνο για αυστηρά επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας στις μεταφορές εσωτερικού.

 
 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ