Στα χρώματα της Ελλάδας «ντύνεται» το κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας