Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Στέρηση εργασίας 6 μηνών επιβλήθηκε στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο