Στην Κωνσταντινούπολη - Μέρος β΄  το «Balkan Express» της ΕΤ3

Στην Κωνσταντινούπολη - Μέρος β΄ το «Balkan Express» της ΕΤ3