Στη Ρωσία ο Χαρδαλιάς για την ενίσχυση συνεργασίας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας