«Στις άκριες γυναικείων χωραφιών» | Καίτη Στεφανάκη