Στροφή στο χειροποίητο ρούχο και στα μαθήματα κοπτικής ραπτικής