Αεροδρόμιο

Σύλληψη επιβάτη αεροσκάφους για διασάλευση της τάξης