Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών σε Ελλάδα

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών στελεχώνονται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων εξειδικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με την οπτική του φύλου (ψυχολόγους, κοινωνικές/-ούς λειτουργούς και νομικούς) και παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης. Λειτουργούν ήδη Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών σε Ελλάδα.