Συμμετοχή σε έρευνα: Πως θα γίνουν τα ποδήλατα ασφαλέστερα

Πανεπιστημίου Τβεντε Ολλανδία

«Σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο πολλοί χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς και πολλοί άλλοι αρχίζουν και αντικαθιστούν το αυτοκίνητο με το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους. Τα οφέλη του ποδηλάτου είναι γνωστά και πολλαπλά, σχετικά με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του χρήστη, όσο και σχετικά με το μειωμένο κόστος και χρόνο μετακίνησης που το συνοδεύουν. Επιπλέον, το ποδήλατο είναι το πιο φιλικό μέσο μεταφοράς προς το περιβάλλον.

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπου η ανάπτυξη τους είναι ραγδαία, παρέχουν υποβοήθηση στους χρήστες διευκολύνοντας έτσι τη χρήση τους σε μεγαλύτερες αποστάσεις, με μεγαλύτερη ταχύτητα και λιγότερη κούραση. Ιδιαίτερης σημασίας παρόλα αυτά είναι και ο τομέας της ασφάλειας των ποδηλάτων, ο οποίος επιδέχεται βελτίωση, και απασχολεί μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας σήμερα.

 Ερωτηματολόγιο για την αύξηση της ασφάλειας στα ποδήλατα

Σε αυτή τη προσπάθεια για την αύξηση της ασφάλειας στα ποδήλατα υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με νέα συστήματα στα ποδήλατα τα οποία μπορούν να αυξήσουν την ασφάλεια. Μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο επιχειρείτε να βρεθούν οι τεχνολογίες που θα έκαναν τα ποδήλατα ασφαλέστερα, βοηθώντας ένα χρήστη ποδηλάτου να μην εμπλακεί σε ατύχημα χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και πιο αποδοτικά ενεργοποιώντας την επικοινωνία μεταξύ φαναριών και ποδηλάτου, ώστε τα ποδήλατα να έχουν πράσινο.»

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η γνώμη κάθε ποδηλάτη. Ο σύνδεσμος της έρευνας είναι ο εξής: https://bikesurvey.utwente.nl