Βραβείο στην κατηγορία Drone-Σάκης Γιούμπασης

Συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο #PRESS_photostories