Συναυλία | Σαβίνα Γιαννάτου και Primavera en Salonico