Συνέδριο Θεολογίας «Θρησκευτική Εκπαίδευση- Εκπαίδευση για το μέλλον»

Συνέδριο Θεολογίας «Θρησκευτική Εκπαίδευση- Εκπαίδευση για το μέλλον»

Στους χώρους της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. συνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή με θέμα:
«Θρησκευτική Εκπαίδευση- Εκπαίδευση για το μέλλον» στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019, στους χώρους της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη.
 
Σκοπός του συνεδρίου αποτελεί η συμβολή στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου.

Συνοπτικό πρόγραμμα συνεδρίου

Παρασκευή, 27 -9 -2019  
17:30 – 18:30 Προσέλευση Συνέδρων – Εγγραφές
18:30 – 19:00 Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
19:00 – 20:30 Κεντρικές Ομιλίες
20.30 – 21.00 Χορός Βυζαντινής Μουσικής
 
Σάββατο, 28 -9 -2019
09:00 – 10:30 Εισηγήσεις, Α ́ Κύκλος
11:00 – 12:30 Στρογγυλή Τράπεζα
12:30 – 14:00 Εισηγήσεις, Β ́ Κύκλος
16:30 – 18:00 Εισηγήσεις, Γ ́ Κύκλος
18:30 – 20:00 Εισηγήσεις, Δ ́ Κύκλος
 
Κυριακή, 29 -9 -2019
10:30 – 13:00 Βιωματικά Εργαστήρια
13:00 – 13:30 Ολομέλεια – Λήξη Συνεδρίου