Συνέδριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΑΠΘ

Υβριδικό συνέδριο με τίτλο «Διαχείριση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος στην κλινική πράξη» διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 – 1 Οκτωβρίου 2022 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ. Το συνέδριο αποτελεί μέρος της σειράς επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνέδριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΑΠΘ.