Τα επικρατέστερα σενάρια για άνοιγμα σχολείων - λιανεμπορίου