Τα μέτρα για συνταξιούχους και κοινωνικά ευάλωτους