Τα βιβλία στις εφημερίδες Σαββατο Κυριακή 3, 4 Σεπτεμβρίου