Γυναικα με μαγιώ διαβάζει στη θάλασσα

Τα βιβλία στις εφημερίδες το Σαββατοκύριακο 13, 14 Αυγούστου