γυναίκα διαβαζει μπροστά σε λίμνη

Τα βιβλία στις εφημερίδες το Σαββατοκύριακο 20-21 Αυγούστου